Stacks Image 242260

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Kyrkans hus Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Kyrkans hus Malmö

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lund stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson. Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Pdf: ”
Kyrkans hus/Sankt Nikolai kapell - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.6075,12.9950

Stacks Image 242247