kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Malmö kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Kyrkans hus & Sankt Nicolai kapell Malmö


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.(Se en film om kapellet)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lund stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson. Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Pdf: ”Kyrkans hus/Sankt Nikolai kapell - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.6075,12.9950


Stacks Image 242247