Stacks Image 242260

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Kyrkans hus Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Kyrkans hus Malmö

Det som i dag är kyrkans hus bildades som Sjömanskyrkan i Malmö i början av förra seklet, men hade då sina lokaler på Jörgen Kocksgatan i nära anslutning till Skeppsbron. Men lokalerna var opraktiska samtidigt som verksamheten växte, och i mitten av 1960-talet upplät Malmö stad en större tomt med befintliga byggnader, den så kallade Sjömansgården åt den nybildade stiftelsen Sjömanskyrkan i Malmö.

Den västra längan som byggdes 1909 var tidigare fiskhall, och den östra länga, som går under namnet Väktaregården är från mitten av 1800-talet och tillskrivs arkitekten Carl Georg Brunius.

Lokalerna renoverade efter ritningar av arkitekten och konstnären Klas Anshelm.
Och på Nicolaidagen, den 6 december 1969, invigdes Sankt Nicolai kapell, uppkallad efter sjömännens och fiskarnas skyddshelgon Nikolaus av Myra.

År 1992, efter en ekonomiskt tuff period, såldes Sjömansgården till Malmö Pastorat, och Sjömansgården fungerar idag under namnet Kyrkans hus och är ett administrativt centrum för Svenska kyrkan Malmö.

Flera av arbetsrummen i Sjömansgården har inretts i gammaldags fartygsstil med minnen från den gamla sjöfarten, däribland den träklädda Kungasalongen från tågfärjan S/S Konung Gustav V och skepparhytten från tågfärjan S/S Drottning Victoria. Båda färjorna höggs upp i slutet av 1960-talet.

Altaret i kapellet är ritat av arkitekt Klas Anshelm. Och han har även ritat dopfunten. Liksom ambon.

Altargobelängen heter ”Mitt i farleden” och är vävd 1969 av Ellen och Gunnar Odin.

Votivskeppet är en kopia av briggen Gerda, som var landets sista brigg byggd i Gävle 1869.

Kororgeln är byggd 1970 av Johannes Künkel, och som komplement finns ett digitalpiano av märket Roland.

Klockan som hänger i en murpelare på kapellets södra gavel är gjuten år 1900 av Beckman och co i Stockholm var ursprungligen en klockboj som vid storm ringde och varskodde sjömän. Klockan är en gåva från lotsdirektionen.
Stacks Image 242287