Stacks Image 256366

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Den Gode Herdens kyrka Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Den Gode Herdens kyrka Helsingborg

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: ”Återblickar när herde jubilerar”. Helsingborgs Dagblad. 2004-10-30. Åsa Jarring.
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”
Den Gode Herdens kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.

Gps: 56.0628, 12.7267

Stacks Image 256382