Stacks Image 256366

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Den Gode Herdens kyrka Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Den Gode Herdens kyrka Helsingborg

När Helsingborg expanderade på 1960-talet och bostadsområdet Drottninghög uppfördes som en del av miljonprogrammet, behövde man bilda en ny församling. Detta skedde 1977 genom en utbrytning från Maria församling. Den nya Filborna församling kom till en del att motsvara den äldre Helsingborgs landsförsamling.

Till att börja med användes en enkel vandringskyrka i trä, men Helsingborg kyrkliga fastighetsnämnd bjöd in till arkitekttävling om en ny permanent kyrka. Tävlingen vanns av Lars och Kerstin Holmer som i stilen lät sig inspireras av kyrkor från 300-talet. Arkitektparet att annars mest ritat kapell och församlingsgårdar, men även villor.

När den nya kyrkan byggdes under första halvan av 1980-talet lät man montera ner vandringskyrkan som sedan skickades med åtta långtradare till Övre Sopporo i norra Lappland, där den ännu idag fungerar som frikyrka och fortfarande bär namnet Den Gode Herdens kyrka.

I klocktornet hänger tre klockor. På storklockan står texten ”Herren är min herde, mig skall intet fattas”. Och i det så kallade kyrktorget finns en äldre kyrkklocka från 1963.

Här finns också en skulptur av Madonna placerad i en nisch. den är tillverkad i nord-Italien eller syd-Tyskland i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet.

Inredningen och den konstnärliga utsmyckningen i kyrkan här i Helsingborg är utformad av konstnären Pär Andersson, som var utbildad på Konstfack och Konstakademin, och har smyckat till exempel Visby domkyrka och kyrkorna i Storfors, Kumla, Gothem och Källunge.

Innertaket av de två sidoskeppen är bemålade med en jordisk blå himmel med vita moln, medan innertaket på det högre mittskeppet är målad som en gyllene gudomlig himmel.
Golvet är beklätt med blåa stenar för att symbolisera livets vatten och de ljusgröna kyrkbänkarna anspelar på änglar med kroppar som ädelstenen krysolit.

På korets vägg har de fem grundstenarna murats in som ett kors. Två av dessa tegelstenar är brända på 1500-talet och kommer från Sankt Olai domkyrka i Helsingör på andra sidan sundet, och de tre andra är från 1700-talet och hämtade från Sankta Mariakyrkan här i Helsingborg.

Även kyrkorgeln är målad, men det sägs att det egentligen inte var meningen att just den skulle målas.
Orgeln från 1986 är tillverkad av A Mårtenssons orgelfabrik i Lund och har 21 stämmor och ca 1200 orgelpipor.
Orgeln har också en liten ovanlig detalj som i vart fall inte brukar förknippas med kyrkorglar. Den är utrustad med en backspegel som inhandlades från Tuvallius bilskrot för att organisten skulle kunna följa vad som hände i rummet.

Altaret från 1984 har fem inhuggna kors symboliserande Kristi fem sår.

Dopfunten är tillverkad på 1100-talet i nuvarande Belgien, men foten är nytillverkad.

Trots att kyrkan är är ganska ung skyddas den som kyrkligt kulturminne genom beslut av Riksantikvarieämbetet.
Stacks Image 256401