Stacks Image 321344

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Örkelljunga kommun
Åsljunga småkyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Åsljunga småkyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Örkelljunga pastorat.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1
Pdf: ”
Åsljunga kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.

Gps: 56.3094, 13.3621

Stacks Image 321335