kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Örkelljunga kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Åsljunga småkyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning, foto och produktion: Christer Smedberg.


Källor:
Webb: Örkelljunga pastorat.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1
Pdf: ”Åsljunga kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 56.3094, 13.3621


Stacks Image 321335