Stacks Image 293541

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Kattarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Kattarps kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Allerums pastorat Pär Bengtsson.

Källor:
Webb: Helsingborgs stadslexikon. Välluvs kyrka. Peter Carelli.
Webb: Allerums församling.
Pdf: ”
Kattarps kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.

Gps: 56.1418, 12.7914

Stacks Image 293530