Stacks Image 272136

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Stora Råby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Stora Råby kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Lunds östra stadsförsamling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Stora Råby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Lunds stift. Max Laserna 2014.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.6859, 13.2252

Stacks Image 272130