Stacks Image 267041

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Sankt Knuts kyrka Lund

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Knuts kyrka Lund

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Lunds östra stadsförsamling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Sankt Knuts kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Lunds stift. Max Laserna. 2016.
Bok: ”Katalog över moderna kyrkor i Lunds stift". Max Laserna.

Gps: 56.0294, 12.7303

Stacks Image 267065