Stacks Image 267041

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Sankt Knuts kyrka Lund

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Knuts kyrka Lund

Sankt Knuts kyrka i Lund är stadsdelskyrka för Linero-området, och togs i bruk av församlingen vid högmässan på Palmsöndagen 1973, och ritades av Sten Samuelson Arkitektkontor AB i Lund.
Kyrkan har sitt namn efter den danske-engelske kungen Sankt Knut som blev helgonförklarad efter sin död år 1086 i Odense. Kungen hade stor betydelse för staden Lund och skänkte även stora jordegendomar till domkyrkan.

Kyrkan liksom stadsdelen ligger också på historiskt intressant mark. I början av 1000-talet hölls här en årlig marknad, Tre högars marknad, som tycks ha varit den mest betydande marknaden i det dåtida Danmark.
Denna marknad var en väsentlig orsak till att den engelskdanske kungen Knut den store 1019-1020 lät anlägga den kungsgård med myntverk, som blev upprinnelsen till staden Lund.

Kyrkan har som kännetecken sitt 13 meter höga tak. Arkitekten ritade också altare, dopfunt och predikstol speciellt för Sankt Knut.

Utsmyckningen av fönstret ut mot vinterträdgården som kyrkan fick 1975, har utförts av keramiker Gabi Citron Tengborg, från Lund. Man ser korset omgivet av törnen. Från korsets mitt strålar ljus ut, och törnesnåren blommar.
Materialet i fönsterutsmyckningen är olika stengodsleror. Samma konstnär har också gjort ljusstakarna på altaret och krukorna i koret.

Tavlan på norra väggen hämtar sitt motiv från Jesu möte med några av sina lärjungar vid Tiberias sjö efter uppståndelsen. Tavlan var ursprungligen ett tävlingsförslag av konstnärinnan Elli Hemberg från 1938 vid utsmyckningen av Skogskyrkogårdens kapell i Stockholm, och hänger här som en deposition från Skissernas Museum i Lund.

Kyrkan har också en ikon föreställande Knut den helige sittandes till häst, utförd av ikonmålaren Kjellaug Nordsjö i Arvika.

På södra gaveln hänger ett klockspel, som 1980 inköptes till kyrkan från Ystads klockgjuteri. Som inledning till gudstjänsterna spelar det en melodi som komponerats av församlingens dåvarande kyrkomusiker Lisbet Andersson.
Stacks Image 267080