Stacks Image 241291

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ronneby kommun
Edestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Edestads kyrka

Fotograferad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Pdf:
"Ederstads kyrka. Kulturhistorisk karaktärisering". Henrik Nilsson 2020.
Folder: ”Ederstads kyrka”. Björn O Svensson.

Gps: 56.2173, 15.35957

Stacks Image 241280