Stacks Image 271783

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Sövde begravningskapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sövde begravningskapell

Sövde kyrkogård har ett vacker lägen på en udde i Sövdesjön väster om kyrkan. Egentligen är detta en ö då det här för länge sedan funnits en vallgrav. Borgen Sigostha tillhörde ärkebiskoparna i Lund, och lämningar efter biskop Absalons borg från 1100-talet fins kvar under jord. Även några stenar som ligger invid begravningskapellet sägs vara från denna medeltida borg.

Absalon Hvide grundade även Köpenhamn genom att 1167 anlägga en biskopsborg vid byn Havn, på den holme där Christiansborg nu ligger, där sedan en köpstad växte upp, och han var den som i verkligheten styrde Danmark fram till sin död 1201.

En av Absalons efterföljare på 1300-talet var "bondeplågaren" biskop Isarnus, som sägs ha varit så elak att han var tvungen att fly till häst. Men han ska under sin flykt ha tappat sadelgjorden på andra sidan sjön, på en plats som idag kallas Salsbjer.

Kyrkan var ett patronat under Sövdeborgs gods, och när kyrkogården bredvid kyrkan med tiden blev fullbelagd skänkte godsherren Erik Piper 1830 ön att användas som ny kyrkogård.
Släkten Piper anlade 1843 en gravkulle där ingången var en trappstensgavel. Innanför stod kistorna på rad försedda med glaslock så att man såg den döde.
När öppningen till gravkammaren sattes igen på 1900-talet slängde man nyckeln i sjön så att ingen skulle lockas att öppna igen.

Gravkapellet på Sövde kyrkogård togs ur bruk för ganska många år sedan, men byggdes på 1980-talet till mot norr med tredubbla längden för att tjäna som förråd.

Sövde var platsen för en dramatisk händelse under andra världskriget. Här på kyrkogården begravdes två tyska besättningsmän från en Messerschmitt ME 410 som sköts ner och kraschade i Sövde i april 1944.
Kvarlevorna efter de båda tyska besättningsmännen flyttades på 1960-talet till Trelleborg. Även en svensk soldat, värnpliktige Nils Holmberg från Malmö dödades då han råkade befinnas sig precis där planet tog mark.
Stacks Image 271810