Stacks Image 271783

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun
Sövde begravningskapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sövde begravningskapell

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Blentarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Muntlig information.

Gps: 55.5856,13.6691

Stacks Image 271774