Stacks Image 286765

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lomma kommun
Lomma begravningskapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lomma begravningskapell

Lomma begravningskapell ligger vid Höje å, utmed Nya Kapellkyrkogårdens västra sida.

Lomma kyrkogårdar består idag av fyra mer eller mindre separata delar; förutom Nya Kapellkyrkogården även Kapellkyrkogården, Östra kyrkogården och Gamla kyrkogården, vara den senare är den äldsta som byggdes i samband med att kyrkan uppfördes.

På det som idag är Nya Kapellkyrkogården fanns tidigare en kringbyggd gård. Enligt uppgift brann gården dock ner 1944 efter att den träffats av en felriktad granat i samband med en militärövning i närheten. Det som blev kvar av gården var en brunn som ännu finns kvar på Nya Kapellkyrkogården.

Kapellkyrkogården anlades 1895, och 1967 invigdes det nya kapellet efter ritningar av Paul Hansen, Tage Möllers arkitektbyrå i Malmö.

Enligt ett PM från stadsarkitekten i Malmö 1957 var det tidigare jordfästningskapellet kraftigt renoverat 1944. och i skrivelsen diskuteras möjligheten att renovera istället för att riva det gamla kapellet. Enligt en brandförsäkringsvärdering över Lomma
kyrkogårdar från 1929 skall det även ha funnits ett likvagnshus, troligtvis i anslutning till Gamla kyrkogården.

I området vid kolumbariet finns en skulptur föreställande en fjäril som håller på att utvecklas ur en puppa.
Texten på stenen är hämtad från psalmen ”Lär mig, du skog, att vissna glad”, som är vanlig som begravningspsalm, och som sjungs till melodin ”I Denna Ljuva Sommartid”.

Den andra versen som står på stenen bearbetades 1983 av Britt G. Hallqvist och illustrerar det eviga livets hopp med hjälp av liknelser från naturen såsom skogen, fåglarna och fjärilen.
Stacks Image 286792