Stacks Image 286765

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lomma kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Lomma begravningskapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Lomma församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.6876,13.0777

Stacks Image 286754