Stacks Image 241290

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Bjuvs kommun
Ekeby begravningskapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ekeby begravningskapell

Ekeby begravningskapell som byggdes 1966 ritades av den danskfödde arkitekten Eiler Graebe. Han är annars mest känd för att utfört restaurering av 150-talet kyrkor i framför allt Lunds stift. Bland annat har han svarat för en inre restaurering av Lunds domkyrka.

Ännu fram till slutet av 1800-talel bestod kyrkogården endast av marken närmast kyrkan. Sedan dess har kyrkogården utvidgats i flera omgångar, först mot norr och nordväst samt senast 1950 på mark där det tidigare legat ett lantbruk. När kapellet byggdes flyttades pumpen till den fria platsen bredvid kapellet.

I kapellet finns en utsmyckning i terracotta av Höganäs-konstnären Robert Nilsson föreställande ett kors omgivet av en törnekrona.

Kapellet som kostade 110.000 kronor att bygga används idag främst för begravningsgudstjänster och borgerliga ceremonier. Ibland firas också gudstjänst i kapellet.

Församlingens bårhus ligger på baksidan av kapellet men låg tidigare i den nuvarande personalbyggnaden. 
Stacks Image 241319