Stacks Image 241290

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Bjuvs kommun
Ekeby begravningskapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ekeby begravningskapell

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Bjuvs kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0298, 12.9497

Stacks Image 241279