Stacks Image 293595

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höörs kommun
Klockarebackens begravningskapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Klockarebackens begravningskapell

I november 1969 utlystes en allmän tävling om ett gravkapell i Höör. 137 förslag hade lämnats in vid tävlingstidens slut den 23 februari 1970. I kyrkofullmäktige tog man till sist beslutet att det förslag som kommit på andra plats: ”Via gränd” skulle förverkligas. Förslagsställarna till ”Via gränd” var arkitekt Bernt Nyberg, i samarbete med arkitekt Stefan Schulze och konstnär Mariana Manner.
Det ljusa fogbruket har delvis gnidits över teglet med så kallad stenskurningsteknik.
Nybergs viktigaste inspirationskälla var vännen och arkitektkollegan Sigurd Lewerentz, och Klockarebackens kapell bär starkt släktskap med Lewerentz senare verk. Tillsammans med Lewerentz är Bernt Nyberg en av förgrundsfigurerna bakom den så kallade nybrutalistiska arkitekturstilen.
Bernt Nyberg är också internationellt uppmärksammad.

Kapellet som uppfördes i mörkt handslaget tegel från Helsingborgs tegelbruk invigdes av biskopen Martin Lindström den 16 december 1972.

1981 uppfördes en monteringsbar klockstapel norr om kapellet och tre år senare installerades en åttastämmig piporgel byggd av Johannes Kunkel i Lund.
Den textila tavlan på rummets nordliga vägg av Lilian Erlström sattes upp 1987.
Stacks Image 293622