Stacks Image 293595

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höörs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Klockarebackens begravningskapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Höörs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.9295,13.5352

Stacks Image 293582