kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hässleholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hässleholms begravningskapell

Hässleholms begravningskapell som ligger på Östra begravningplatsen nära centrum i Hässleholm, invigdes 1907.
Kapellet ritades av arkitekten Theodor Wåhlin, och uppfördes genom en donation till minne av bryggerifabrikören Gustaf Ohlin. En minnestalva om detta finns inne i kapellet.

I kapellet ser vi bland annat också två pampiga ljuskronor som fram till 1980-talet hängde i en bokhandel i centrala Hässleholm. När bokaffären flyttade för att bereda plats för stadshotellet som ville utöka sina lokaler såldes ljuskronorna till Hässleholms församling.

En klockstapel av trä som samtidigt byggts på höjden in mot samhället revs dock 1914, men klockan fördes över till Hässleholms kyrka där den ljuder ännu i dag.

Det var när Hässleholm växte kraftigt i slutet av 1800-talet som behov uppstod av en egen begravningsplats, och 1903 inköptes det som då gick under namnet Nordströmska hemmanet.
Det utvalda området låg alldeles intill ett järnåldersgravfält, med ett flertal bevarade stenar. Ett ritningsförslag till begravningsplatsen upprättades 1904 av länsträdgårdsmästaren Carl Ekenstam. Enligt hans förslag skulle begravningsplatsen ligga i direkt anslutning till det gamla gravfältets södra sida. Ett antal slingrande gångvägar utritades mellan järnålderstenarna för att förstärka intrycket av en engelsk park.

Den nya begravningsplatsen invigdes den 10 augusti 1904. Efter den första jordfästningen som gällde en blott ettårig flicka, restes en stor gravvård som minne av händelsen.

Majoriteten av gravplatserna på gamla begravningsplatsen utgörs av köpta gravplatser, vanligtvis familjegravar. På allmänningen uppläts gravplatser utan kostnad eller gravrätt. Här gravsattes främst personer ur de lägre samhällsklasserna och gravsättningen genomfördes i löpande följd. Detta gravskick upphörde 1964.

Under 1930-talet började den befintliga begravningsplatsen bli otillräcklig, och man beslutade därför genomföra en utvidgning efter förslag av arkitekt Cyrillis Johansson. Även på 1960-talet utvidgades begravningsplatsen.