Stacks Image 301074

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Hässleholms begravningskapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hässleholms begravningskapell

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Hässleholms församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Muntlig information.

Gps: 56.1541,13.7786

Stacks Image 301084