kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hässleholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hässleholms begravningskapell


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kapellet och begravningsplatsen)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Hässleholms församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Muntlig information.

Gps: 56.1541,13.7786