Stacks Image 286976

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Löberöds slottskyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Löberöds slottskyrka

Slottet uppfördes i slutet av 1700-talet av friherre Hans Ramel, som även lät gräva den lilla sjön invid gården. Slottet lämnade släkten Ramel 1917 då det såldes till redaren och vinhandlaren Oscar Hjalmar Wiens i Malmö, vars son kanslirådet Harald Wiens sedan övertog slottet.
På Wiens initiativ byggdes på 1920-talet den tidigare gårdssmedjan om till slottskyrka.
Ombyggnaden leddes av Stockholmsarkitekten Isidor Hörlin, och han ritade också den 1500-talsinspirerade inredningen. 1997 köptes godset av friherre Knut Ramel, och är därmed tillbaka i den ursprungliga ättens ägo.

När slottskyrkan invigdes den 18 september 1927 tillhörde den Hammarlunda församling.

I början av 1960-talet såldes inventarierna på auktion. Kyrkklockan som gjöts i Ystad lär, för en symbolisk summa, ha köpts av Långbäckens kapell i Fredrika församling i södra Lappland. Byggnaden användes sedan under en tid som sädesmagasin. Idag används byggnaden till konserter, konstutställningar med mera.

På väggen i vapenhuset finns ett minne från då byggnaden var kyrka. Där står ”Glöm ej Gud, så glömmer han ej Dig.”

Löberöds slott och park är inte öppen för allmänheten.