Stacks Image 286976

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Löberöds slottskyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Om Löberöds slott. Sylve Åkesson.
Webb: Löberöds slott. Eslövs kommun.

Gps: 55.7728, 13.4825