Stacks Image 289812

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Rödaleds kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Rödaleds kapell

När församlingen 1958 genom ett byte av mark med Kristianstad stad fick ta i bruk ett område söder om Prostens väg och som sträcker sig upp mot Nosabyvägen i norr, gav man i uppdrag till trädgårdsarkitekten, sedermera professorn Per A Friberg, att göra förslagsritningar till planering och plantering av en begravningsplats.

Arkitekt Torsten Leon-Nilsson ritade sedan de byggnader som fick pryda anläggningen, klockstapel, kapell och ekonomibyggnad. Alla byggnader uppfördes i gult tegel.

Invigningen av Rödaleds begravningsplats och kapell hölls den 15 maj 1964 av domprosten i Lund, Yngve Ahlberg.
Stacks Image 289848