Stacks Image 289812

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Rödaleds kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Rödaleds kapell

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Kristianstad.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0523, 14.1784

Stacks Image 289831