kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kristianstads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Rödaleds begravningskapell Kristianstad


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kapellet)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Kristianstad.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0523, 14.1784


Stacks Image 278270