Stacks Image 293559

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun
Klippans kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Klippans kapell

Byn Åby, som senare kom att heta Klippan, ingick ursprungligen i Gråmanstorps församling, men när byn växte i slutet av 1800-talet föddes tanken på en ny kyrka inne i samhället, eftersom kyrkan i Gråmanstorp låg för långt bort och dessutom var för liten.
I stadsplanen för 1915 finns en ny kyrka inritad i den nuvarande stadsparken, men det dröjde 50 år innan Sankt Petri kyrka förverkligades.
Efter att mark till en blivande kyrkogård inköpts i början av 1930-talet fick länsarkitekt Nils Blanck i uppdrag att rita inte bara kyrkogården utan även ett kapell. Ritningarna godkändes av Byggnadsstyrelsen och i januari 1936 stod kapellet klart att användas.

Denna kapellbyggnad användes sedan bland annat för gudstjänster innan Sankt Petri kyrka stod klar. Kapellet används numera mest vid begravningar, men ibland även vid andra förrättningar.

Bänkinredningen är ritat av Nils Blanck, som även samma år, 1936 ritade altaret.
Altarbilden är en textil applikation från 1987 av Lisa Fajersson, som bland annat visar närbelägna kyrkor.

Kapellet hade ursprungligen en predikstol men den togs bort 1984.

Orgeln är en digitalorgel av märken Viscount.

Kyrkans klocka är gjuten 1935 av M & E Olssons klockgjuteri i Ystad.
Stacks Image 293586