Stacks Image 293559

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun
Klippans kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Klippans kapell

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:

Pdf: ”Klippans kapell - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Klippans pastorat

Gps: 56.1352,13.1557

Stacks Image 293546