Stacks Image 237252

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Ättekullakyrkan Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ättekullakyrkan Helsingborg

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift. Kristina Simonsson.


Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Ättekullakyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.

Gps: 56.0100, 12.7574

Stacks Image 237243