kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Simrishamns kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Sankt Nicolai kyrka Simrishamn


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Simrishamn - En gammal stad på Österlen”. Nordiska Museet 1974. Erik Andrén.
Pdf: ”Sankt Nicolai kyrka - underhållsplan”. Ola Månsson 2003.
Pdf: ”Sankt Nikolai kyrka - Antikvarisk kontrollrapport”. Regionmuseet Kristianstad 2004-2005. Lotta Eriksson.
Bok: ”Kyrkor i sydöstra Skåne”. Museiintendent Gustaf Åberg.


Gps: 55.5569, 14.3488


Stacks Image 267053