Stacks Image 267064

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun
Sankt Nicolai kyrka Simrishamn

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Nicolai kyrka Simrishamn

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Simrishamn - En gammal stad på Österlen”. Nordiska Museet 1974. Erik Andrén.
Pdf: ”Sankt Nicolai kyrka - underhållsplan”. Ola Månsson 2003.
Pdf: ”Sankt Nikolai kyrka - Antikvarisk kontrollrapport”. Regionmuseet Kristianstad 2004-2005. Lotta Eriksson.
Bok: ”Kyrkor i sydöstra Skåne”. Museiintendent Gustaf Åberg.

Gps: 55.5569, 14.3488

Stacks Image 267053