kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hässleholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hörja kyrka

När man i mitten av 1200-talet byggde en stenkyrka i Hörja var det kanske på initiativ av ärkebiskopen i Lund, men förmodligen fanns det redan tidigare en träkyrka på platsen. Byggnadens väggar murades av kluvna gråstensblock i kalkbruk och försågs med ett rektangulärt långhus och kvadratiskt kor utan absid. Liknande kyrkor byggdes vid ungefär samma tid på andra håll i Göinge, bland annat i Nävlinge, Sandby, Verum, Visseltofta och Vittsjö. I Hörja gjordes triumfbågen, muröppningen mellan kor och långhus, spetsbågig eftersom gotiken började göra sig påmind i arkitekturen.

Församlingens kyrkklocka hängde fram till 1800-talets början i ett timrat klockhus bredvid kyrkan. Möjligen har den allra första klockan, som säkert var liten, hängt i en takryttare över medeltidskyrkan.
Redan 1798 hade församlingen planer på att bygga ett stentorn vid kyrkan, men det dröjde ända till 1924 innan bygget förverkligades, då efter ritning av arkitekten Carl Andren i Staffanstorp. Kyrkan fick ett trappgavelstorn med skånsk prägel, uppfört över nykyrkans västra del och utrustat med ett litet vapenhus vid ingången. Församlingens lilla kyrkklocka är från 1400-talet. Storklockan är gjuten 1924 hos M&O Ohlsson i Ystad.

I församlingens äldsta kyrkostol eller räkenskapsbok ingår en beskrivning över kyrka, klockhus, kyrkogård och inventarier, upprättad och undertecknad av kyrkoherde Christen Willemsen i Finja prästgård den 17 februari 1665. Där står bland annat att Hörja kyrka är uppbyggd av vanlig gråsten, vitkalkad innantill men utantill är det avregnat. Kyrkotaket är täckt med bly helt på den norra sidan, men den södra sidan är taken till en del täckt med spån. Innantill är kyrkan försedd med loft av bjälkar och brädor. Det finns tre fönster på den södra sidan och ett på den västra ändan. Golvet är lagt med tegelplattor. Vi kan också läsa att klockhuset är uppbyggt av träverk och täckt med spån. Kyrkogårdsmuren är uppbyggd av gemen gråsten och täckt med spån. Där är två luckor och en port med en lucka på.

Predikstolen är densamma som förekommer i beskrivningen 1665 men numera prydd med annan målning. I detta renässansarbete är fyra av de fem sidofälten försedda snidade evangelister med sina respektive symboler. Förmodligen är det samme mästare som även snidat predikstolen i Finja som kan dateras till 1599. Båda predikstolarna saknar sin ursprungliga baldakin. I Hörja föll ljudtaket ner under krigsåren på 1670-talet, men det lagades och hängdes senare upp igen.

Nuvarande altaruppsats är snidad 1760 av bildhuggaren Johan Ullberg. Från början var den utsirad med ”äkta guld, silver och målningar”. På senare år har den blivit restaurerad och konserverad. Altaruppsatsen visar en framställning av Nattvarden.

Enligt förteckningen över inventarier 1665 ägde kyrkan ett par stora och ett par små mässingsljusstakar. En femarmad kandelaber i mässing för altaret har skänkts av lärarinnan Hanna Nilsson. Listan över inventarier nämner också ett ”baptisterium av en gråsten”. Det bör ha varit en stendopfunt av medeltida ursprung. I början av 1700-talet skaffade sig församlingen en träfunt, men inte heller den är bevarad.

År 1886 inköpte församlingen en liten orgel för 475 kronor. Denna ersattes i slutet av 1940-talet av nuvarande orgelverk, som är byggt av A. Mårtensson i Lund.

Församlingens kyrksilver har förnyats under tidernas lopp. År 1617-1618 fick man köpa nytt nattvardssilver, sedan den gamla uppsättningen blivit stulen. Även räkenskaperna 1813 berättas om en förgylld kalk och paté på 38½ lod silver, vilka försvunnit vid ett inbrott i kyrkan. Påföljande år gjorde guldsmeden Abraham Gertzen den yngre i Landskrona en ny kalk av förgyllt silver.
En sockenbudskalk med paté, utförd av Anders Wessman i Kristianstad, inköptes 1844 gemensamt med Finja. Samme mästare tillverkade också 1851 en liten silsked av silver. Vinkanna och oblatask i silver är utförda av hovjuvelerare Wiwen Nilsson i Lund och skänkta 1959 av svenskamerikanen Nils Pålsson i Tyringe.