Stacks Image 301126

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Hörja kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Tyringe pastorat.
Folder: ”Hörja kyrka genom tiderna”. Sammanställd av Sven Johansson.

Gps: 56.2055, 13.5899

Stacks Image 301136