kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hässleholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Norra Åkarps kyrka

Norra Åkarps nuvarande kyrka ritades av professorn och förste arkitekten vid Överintendentsämbetet Johan Adolf Hawerman och uppfördes på 1880-talet. I samband med detta revs den gamla medeltida kyrkan från 1200-talet. Det var en enkel gråstensbyggnad med långhus och kor. Den hade valv av tegel och fick på 1780-talet ett brutet tak när ett sädesmagasin inrättades på kyrkvinden.
1982 reste församlingen ett träkors på den plats där den gamla kyrkan hade stått.

Hawermans ritningar följdes dock inte helt av byggmästaren Andersson från Malmö. Bland annat placerades trapporna i vapenhuset istället för vid orgelläktaren som originalritningen föreslog.
Den nya kyrkan invigdes söndagen den 23 juli 1882.

I kyrktornet hänger två klockor, och i kyrkans vapenhus står en kyrkklocka från 1400-talet. Klockan höll ända fram till 1928 då den skadades vid en själaringning.

Kyrkan genomgick en restaurering 1930 under ledning av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin, och då höjdes bland annat korgolvet och en ny altartavla, som är ett verk av Hugo Gehlin i Helsingborg kom på plats.
Tidigare pryddes altaret av ett stort träkors.

Kyrkan har även senare genomgått flera renoveringar, både på 1950 och på 1980-talet.

På ömse sidor om altaret står två stora skulpterade änglabilder, tillkomna på 1950-talet utförda av bildhuggaren Henry Olsén från Bjärnum, efter en idé från kyrkoherde Sgfrid Hasselquist. De båda änglarna håller fram kristna symboler: korset som symboliserar tron, hjärtat som står för kärleken, ankaret som står för hoppet och kalken som representerar livets vatten.

I kyrkan finns en dopfunt i ek som skulpterades 1955 av bildhuggare Olsén i Bjärnum. Motiven på funten är från Jesu barndomshistoria. Dopskålen av silver skapades 1756 av guldsmeden Peter Gadd i Kristianstad.

De båda korfönstren är skapade av konstnär Stig Carlsson, som var chefsdesigner på ifö-verken i Bromölla.

Under predikstolens baldakin, som kom på plats när nuvarande kyrka byggdes, finns en duva som är skuren av bildhuggare Green i Bjärnum. denne har även skapat krucifixet vid dopaltaret.

På norra långsidan hänger ett epitafium från 1699 över kyrkoherde Hans Jöransson Feuk och hans familj.

Här finns också bland annat ett Carl XI:s monogram från den gamla kyrkan.

Några andra inventarier från den tidigare kyrkan är bevarade, bland annat en brudpäll med stänger, en offerkista och fattigstock, men alla dessa finns numera i Bjärnums museum.

Orgeln från 1973 är tillverkad hos Mårtenssons orgelfabrik i Lund.