kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hässleholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Norra Åkarps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Bjärnums pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Norra Åkarps kyrka - en historisk beskrivning”. Anders Svensson 2016.

Gps: 56.2880, 13.7065


Stacks Image 278738