Stacks Image 278749

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Norra Åkarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Norra Åkarps kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Bjärnums pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Norra Åkarps kyrka - en historisk beskrivning”. Anders Svensson 2016.

Gps: 56.2880, 13.7065

Stacks Image 278738