Stacks Image 286950

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Ljusets kapell Eslöv

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ljusets kapell Eslöv

Kapellet på Eslövs kyrkogård byggdes ursprungligen 1975 som krematoriekapell, och ritades av arkitekt Birger Larsson som var född och uppvuxen i Älmhult men bosatt och verksam i Skåne under i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv.

Från 1950-talet och fram till mitten av 1990-talet var han på deltid stadsarkitekt i många skånska kommuner, som Simrishamn och mindre Österlenkommuner.

Planerna på att låta uppföra ett krematorium fanns redan på 1940-talet, men det dröjde till slutet av 1960-talet innan
man på allvar tog tag i planerna. Efter att man gjort studiobesök vid kremationerna i Kalmar, Oskarshamn och Ronneby
inbjöds två arkitekter, förutom Birger Larsson även Carl-Ossian Klingspor i Lund att upprätta förslag till ett krematorium.

Uppdraget gick alltså till arkitekt Birger Larsson, bland annat för att hans förslag kostade minst att genomföra. Det visade sig sedan i slutändan att bygget ändå blev ytterligare en halv miljon kronor billigare än man beräknat.

I kapellet finns en stor textiltavla skapad av den ungerskfödde mångsidige konstnären och författaren Lenke Rothman-Arnér med motivet "Gränsbild mellan mörkt och ljust”. Konstverket som utfördes 1975 av Handarbetets Vänner har inspirerats av en dikt: ”den som kommer från jorden” av Nelly Sachs.

Skulpturen ”Flow" är gjord i keramik av Anna R. Kinman, vars verk finns över hela världen, bland annat i USA, Australien, Japan, Schweiz. Anna är också musiker och har tillsammans med koreografen och dansaren Madeleine Karlsson, lärare vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm skapat scenografin till en dansföreställning med namnet Flow.

På ena väggen finns ett bårtäcke designad och sömnad 1994 av Gull Nilsson och Hjördis Sjöberg i Eslöv.

Fönstret med temat ”Ljusbågar" är skapad av över 2000 bitar i hårdbränt glasmosaik av Karl-Einar Andersson, som gick bort kort tid efter att han var färdig med fönstret.

I ett litet sidokapell finns ett kors skapat av 1977 som en gåva till minne av Emma och Edvard Nilsson.

Kapellet upphörde att vara krematoriekapell 1999, och används sedan dess som ceremonihall, där man också kan hålla borgliga begravningar. I byggnaden finns också administrationslokaler.
Stacks Image 286977