Stacks Image 286950

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Ljusets kapell Eslöv

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ljusets kapell Eslöv

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Tidskrift: ”Enkelt och värdigt krematorium i Eslöv blev halv miljon billigare än beräknat”. IGNIS - Tidskrift för eldbegängelse- och kyrkogårdsfrågor. Nummer 1 årgång 48.
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Muntlig information: Peter Magnusson, områdeschef Eslövs församling.

Gps: 55.8267, 13.2980

Stacks Image 286939