kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Simrishamns kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Skillinge kapell

Förbudet mot religiösa sammankomster som inte var anordnade av den officiella kyrkan, upphävdes 1858. Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet drog de frikyrkliga samfunden på Skillinge till sig en ökad andel av Skillingeborna.
Den frireligiösa konkurrensen på Skillinge bemöttes av kyrkan genom att hålla veckogudstjänst i Skillinge skola.
I och med detta vältes tanken på ett t kapell eller mindre kyrka på Skillinge, men det dröjde ända till 1940-talet innan tanken kunde förverkligas.

Den stiftelse som bildats för att låta uppföra och driva en gudstjänslokal i Skillinge, hittade en gård som var till salu, men man fick till att börja med inte ihop pengar till att genomföra köpet. Genom insamling kunde man ändå till slut 1945 köpa gården.

Kapellet, som kom att kallas "Sankt Pauli Sjöfararens kapell”, och som invigdes i augusti 1946 av biskopen i Lund Edvard Rodhe, är inrymt i det tidigare stallet i en gårdsbyggnad från 1700-talet.
Gården, som varit i samma släkts ägo sedan 1600-talet, består av ett boningshus samt en ansluten uthuslänga med stall och loge. Till det yttre är längan oförändrad. De gamla logportarna sitter kvar, likaså de stora, tjärade luckorna för fönstren.

På kapellets vägg mot norr finns två nischer i murverket med inskriptionen ”I ett stall föddes världens frälsare, av ett stall blev år 1946 till hans ära detta S.Pauli sjöfararens kapell”.

Här finns flera votivskepp. Det som hänger i kapellets nordvästra del heter Edvard Skilliac, och innanför det stora, glasade dörrpartiet hänger ett fartyg med namnet H.M.S. Bounty.

2006 skänktes kapellet till Borrby-Östra Hoby församling, och året därpå installerades dörrpartiet med frostat glas i kapellets södra fasad, formgivna av arkitekt Olle Mårtensson tillsammans med dåvarande kyrkoherden i församlingen, Leif Hasselring.

Den tredelade altartavlan är målad av Osvald Owald och visar i mittpartiet en kristusgestalt och en båt med sjömän i ett stormande hav. Kristusgestalten håller sin arm skyddande kring en av männen. Bilden till vänster visar Petrus och bilden till höger visar Paulus med gängse attribut. Ovanpå altartavlan står ett modellskepp av trä.

Dopfunten i kapellet är tillverkad av Skillinge keramik och formgiven av Ulla Gernandt, som även gjort två ikoner som sitter längst fram till vänster i kyrkorummet.

Stolarna är tillverkade av G. Leander Pehrsons Möbler i Simrishamn.

Orgeln som är elektrisk byggdes på 1950-talet av A. Mårtenssons Orgelfabrik AB i Lund, och har enligt uppgift tidigare varit placerad i Allhelgonakyrkan i Lund.

Det enda i exteriören som avslöjar att här är ett kapell är klockstapeln som uppfördes på taket 1966.