Stacks Image 272593

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun
Skillinge kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Skillinge kapell

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Gärsnäs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Skillinge kapell - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Åsa Eriksson Green 2917.
Muntlig information från Gerd-Mari Roos, Gärsnäs församling.

Gps: 55.4738, 14.2813

Stacks Image 272582