Stacks Image 242826

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Västra Klagstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Klagstorps kyrka

Clauxthorp som orten först omskrivs som, nämns första gången i Lunds domkapitels gåvoböcker den 30 augusti 1334 då påven indrev Peters-penningen. Men en viss namnförvirring råder då det i Skåne finns två Klagstorp. Förutom det som i dag heter Västra Klagstorp även Östra Klagstorp i Vemmenhögs härad.
Så det första brev som med säkerhet kan knytas till Västra Klagstorp är skrivet på hösten 1500, men det var inte förrän 1885 man bestämde att att socknen ska benämnas Västra Klagstorp.

När den gamla kyrkan i Västra Klagstorp revs på 1880-talet fick bara tornet från 1300-talet stå kvar. Kyrkan som var byggd av gråsten, uppfördes redan på 1100-talet, troligen av lärlingar till Mårten stenmästare som också varit verksamma vid bygget av Lunds domkyrka.

Den nuvarande kyrkan som stod klar 1885 ritades av byggmästare N Andersson, som också var byggmästare.

I vapenhuset finns också lejonskulpturer i kritsten som en gång förmodligen suttit i kyrkans sydportal.
De var sedan placerade i kyrkans östport fram tills denna revs 1864, då de placerades i kyrkogårdsmuren.
Skulpturerna hittade tillbaka in i kyrkan på 1980-talet.

Altaret är från 1885 men altaruppsatsen från slutet av 1500-talet är liksom predikstolen ett verk av Daniel Tommisen. Tavlorna var ursprungligen försedda med bibelspråk men blev ommålade med bilder 1781 som ersattes med nya oljemålningar i samband med en ombyggnad på 1880-talet.
I övre raden föreställer tavlorna från vänster till höger: Jesus välsignar barnen, Jesus hos Marta och Maria, Nattvarden. I nedre raden föreställer tavlorna: Den gode herden, Jesus på korset och Uppståndelsen.

Här finns också ett bordsaltare från 2013.

Predikstolen från 1590-talet är alltså också verk av mäster Daniel Tommisen, som även bland annat skapat den praktfulla predikstolen i Sankt Petri kyrka i Malmö.
Predikstolen här i Västra Klagstorps kyrka är bland annat prydd med sniderier föreställande Paulus, Petrus och Johannes döparen, alla med sina symboler.
Paulus avbildas med bok och svärd, Petrus med bok och nycklar samt Johannes med bägare. Predikstolen prydes också med fyra kvinnofigurer som med attribut symboliserar olika dygder. Rättvisan med en vågskål, Visheten med spegel och orm, Kärleken med ett litet barn på armen samt Styrkan som bär upp en pelarkolonn.

Dopfunten av sandsten är förmodligen från 1100-talet men har en fot som är från 1900-talets början. Till funten finns ett målat trälock från 1741.

Ett träskåp av ek med smidda dekorativa järnbeslag som står i vapenhuset är från 1500-talets början. Ett liknade skåp finns i Sankt Petri kyrka i Malmö.

Orgeln som byggdes i mitten av 1970-talet av Mårtenssons orgelfabrik i Lund omfattar femton stämmor, och har renoverats flera gånger, senast 2004.

Kyrkans storklocka är gjuten 1747 av Andreas Wetterholtz i Malmö. Lillklockan är gjuten 1591.
Stacks Image 242855