Stacks Image 242826

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Västra Klagstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Klagstorps kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Västra Klagstorps kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5281, 12.9949

Stacks Image 242817