Stacks Image 252090

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Björkakyrkan Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Björkakyrkan Helsingborg

Kropps församling som har medeltida ursprung, är belägen i utkanten av Helsingborg.
Expansionen av staden på 1980-talet ledde till utbyggnaden av bostadsområdet Björka mellan Väla köpcentrum och Ödåkra. Befolkningsökningen ledde också till uppförandet av Björkarkykan som byggdes 1991 efter ritningar av arkitekt Sulev Krämer från Ängelholm. Kyrkan byggdes samtidigt som den intilliggande Björka församlingsgård.

Björkakyrkan är den ojämförligt yngsta kyrkan i församlingen. Alla de andra är till sitt ursprung byggda under 1100 och 1200-talet.

Temat för Björkakyrkan och församlingsgården var "Den öppna famnen". Södra korfönstret i samma tema utfördes av konstnären Thomas Nordbäck från Helsingborg, och består av färgat och bränt munblåst glas. Korfönstret har tillverkat vid Ringströms ateljéer i Stockholm. Fönstrets komposition är uppbyggt efter temat den öppna famnen och består av ett kors som symboliserar Guds seger över synd och död samt fem punkter som symboliserar Jesu sår från korsfästelsen.
En triangel i korset symboliserar treenigheten.
Den fysiska formen och symbolen återkommer i olika delar av kyrkan, både kyrkans planform, korfönstret och utsmyckning inne i kyrkan.

I Björkakyrkan finns en skulptur i trä av keramikern och konstnären Stig Carlsson med just namnet "Den öppna famnen”. Stig Carlsson som anställdes som formgivare på Ifö-verken i mitten av 1950-talet, är en av de konstnärer som har flest konstverk i offentlig miljö. Över 150 stycken. Hans keramiska plattor från 60-talet finns i många lokaler som tillhör kommuner och landsting.

Dopfunten består av en glasskål på ett bord av trä.

Orgeln tillverkades förmodligen redan i slutet av 1960-talet av Anders Persson, Viken, efter systerorgel från 1968 i Arilds kapell. Orgeln byggdes för vandringskyrkan i Filborna församling, Helsingborg och flyttades till Björkakyrkan 1991.

I februari 2012 flyttade pastorsexpeditionen in i en del av församlingsgården som finns i samma byggnad.
Stacks Image 252121