Stacks Image 252090

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Björkakyrkan Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Björkakyrkan Helsingborg

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Björkakyrkan. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2015.
Webb: Kropps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0973, 12.7475

Stacks Image 252077