Stacks Image 286888

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Lilla Beddinge gamla kyrka (riven)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lilla Beddinge gamla kyrka (riven)

Lilla Beddinge gamla kyrka på Söderslätt revs när den nya kyrkan i Lilla Beddinge byggdes på 1800-talet. Den gamla kyrkan uppfördes troligen på 1100- eller 1200-talet och var ca 25 meter lång och 6 meter bred.
Det fanns fyra valv och en sakristia, och på södersidan ett vapenhus.
Kyrkorummet beskrevs 1830 som ljust och vackert och försett med 10 par fönster.

Dopfunten av sten från 1100- eller 1200-talet som stod i koret är skapad av den så kallade Hallarödsgruppen, och har flyttats till den nya kyrkan. Den är speciell genom att dess fot består av skulpterade människohuvuden. Dopfatet är av mässing är förmodligen tillverkat på 1400-talet.

I sydvästra hörnet av kyrkan fanns en träskulptur utförd av en nordtysk mästare från 1400-talet och målad i oljefärg på 1700-talet, föreställande Jungfru Maria med den döde sonen i sina armar efter att han hade blivit nedtagen från korset, en så kallad Pietà som nu återfinns på Historiska muséet i Stockholm.

I sydvästra hörnet av kyrkan fanns också en så kallad fattigstock där man varje midsommar sedan lång tid tillbaka hade skänkt pengar till socknens fattiga. På 1600-talet hamnade en av församlingens kyrkoherdar, Hans Dominici i en process med stiftet efter att han brutit upp och för egen del ”lånat” 200 riksdaler ur fattigstocken. Processen slutade dock med att, som det stod ”den hederlige mand Her Hans” dömdes att endast svara för en mindre summa, som han medgav att han innehade. Kyrkoherdens tid i Källtorp och Lilla Beddinge blev dock kort. Under det skånska kriget tog han 1677 samma parti som sin prost, Anders Sörensen i Gärdslöv, och flydde över till Danmark.

Till höger vid ingången till kyrkan fanns en mur som var försedd med fem stycken runda hål, som förmodligen i äldre tider hade använts vid offerfester.