Stacks Image 286888

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Lilla Beddinge gamla kyrka (riven)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lilla Beddinge gamla kyrka (riven)

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Skrift: ”Lilla Beddinge kyrka”, Egon Prahl, utgiven av Lilla Beddinge kyrkoråd.

Gps: 55.3825, 13.4222