Stacks Image 259973

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Staffanstorps kommun
Flackarps kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Flackarps kyrkoruin

Flackarps kyrka var liten. Bara 13 meter lång och 7 meter bred. Kyrkan hade tre små blyinfattade fönster.
Altare och altartavlan stod direkt vid östra gaveln, och i sydöstra hörnet stod kantorsstolen och framför den var uppgången till predikstolen.

I mitten av 1800-talet hade man under några år diskuterat möjligheterna att reparera kyrkan som börjat förfalla, men så småningom fattades beslut om rivning på en kyrkostämma. Och i stället ersätta den med en ny kyrka i Uppåkra.

När Flackarps medeltidskyrka revs 1865, var det dock mot bybornas vilja.

Kyrkans dopfunt från slutet av 1100-talet finns fortfarande kvar, och står numera i Uppåkra kyrka
Denna dopfunt är ovanligt nog signerad av stenmästaren som tillverkade funten. Enligt inskriptionen hette han Hachi.

Även de malmstakar som nu finns på Uppåkra kyrkas altare har kommit från Flackarp.
Kyrkans altarsilver tycks ha ingått som material vid en omarbetning av Uppåkra kyrkas kalk.

1953 restaurerades klockstapeln i Flackarp och klockan från Flackarp som tills dess funnits i Uppåkra kyrka hängdes tillbaka.

Man har även rest ett träkors där den gamla kyrkan låg. Framför korset finns en sten med inskriptionen ”Här stod omkring 800 år Flackarps kyrka.
Generationer av församlingsbor vilar i den vigda jorden”.

På senare år har en bit av kyrkogården anlagts som minneslund. En natursten utmärker platsen.