Stacks Image 259973

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Staffanstorps kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Flackarps kyrkoruin

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Scania Kultura
Webb: Skånes kyrkoruiner
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.6828, 13.1675