Stacks Image 253808

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Borstahusens kapell Landskrona

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Borstahusens kapell Landskrona

Det som i dag är Borstahusens kapell var ursprungligen ingen kyrkobyggnad. Den nuvarande samlingssalen - med långsidan mot Övre gatan -  byggdes redan på 1800-talet och blev då en av Landskronas första förskolor. Och från slutet av 1800-talet fram till cirka 1950 användes byggnaden som lärarbostad. Senare fick Landskrona församling disponera huset och 1959 inreddes här en kyrksal.

När kyrksalen efter kort tid blev för liten lät arkitekten Arne Magnusson utarbeta ett förslag på en tillbyggnad. Och kapellet i Borstahusen invigdes i oktober 1979 av biskop Olle Nivenius.

Korset i metall vid kapellets ingång är från 2006, och är tillverkat i Cortenstål - en särskilt hållfast stållegering, där ytskiktet konserverar plåten är designat av förre kyrkogårdschefen Pål Reijer och utfört av konstsmeden Owe Ohlsson i Ludvigsborg.

Kapellets klockstapel som ritad av Aina Berggren byggdes 1963. Kyrkklockan användes som brandalarmsklocka i Borstahusens spruthus. Inskriptionen på klockan lyder "Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder" samt "Borstahusens syförening skänkte mig".

Altare, altarring och dopfunt är ritade av kapellets arkitekt Arne Magnusson och utfört av Björn Löwenkvist på Mellbloms snickerier. Altartavlan med motivet "Den förlorade sonens återkomst" är målad av Vytautas Kasilius, då bosatt i Frankrike.

På altarbordet sår ett kors skapat 2004 av Rosmarie Bengtsson.

Väggbonad broderad i ullgarn av medlemmarna i Borstahusens första kyrkliga syförening, Bonaden skänteks till kapellet 1979 av dåvarande syföreningen.

Oljemålningen, på hamrad kopparplåt föreställer Jesu födelse. Den är gjord av 1500-tals konstnären Diego Correa.

Orgeln installerades i kapellet 1980 och är byggd av Mårtenssons orgelfabrik.

Votivskeppet är en fiskevass av en modell som användes av Borstahusfiskarna från slutet av 1800-talet till cirka 1920. Votivskeppet som är en modell av fiskekvassen Velox, är en gåva från Borstahusen Informationsdesign AB, vid kapellets 20 års jubileum i oktober 1999.

I entrén till kapellet finns också en modell av en fisketrålare, som skänktes till kapellet i samband med invigningen 1979.
Stacks Image 253843