Stacks Image 253808

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Borstahusens kapell Landskrona

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Landskrona församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Borstahusens kapell - kulturhistorisk karakteristik och bedömning”. Karl Johan Kember. Lunds stift 2015.

Gps: 55.8958, 12.8071

Stacks Image 253793