Stacks Image 244882

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Tyringe kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Tyringe kyrka

Kyrkan tillkom i början av förra seklet eftersom befolkningen i Tyringe hade lång väg till kyrkan i Finja, och när man väl kom dit fick man sitta trångt.
Behovet av egen gudstjänstlokal var alltså stort. Initiativtagare till ett församlingshem var Olof N Fredeldt som hade blivit kyrkoherde i Finja och Hörja pastorat 1914.

Vid ett möte samma år samlade man in en kollekt om 15 kronor, som fick bli den första grundplåten till ett församlingshus och samtidigt bildade Församlingshemmets Vänner i Tyringe. Föreningen fick många gåvor, och bland annat skänkte Tyringe Badanstalt och Sanatorium den tomt, där kyrkan nu ligger.
Med tiden kom dock planerna att ändras från församlingshem till kyrka, och de ritningar som redan tagits fram fick kasseras. Istället gjorde arkitekt Carl Andrén i Staffanstorp nya ritningar till kyrkan, som byggdes i gammal skånsk stil med Gumlösa kyrka som förebild, med trappstegsgaveltorn, vitrappade väggar och rött tegeltak.
Kyrkan fick dock en ovanlig orientering. Vanligen ligger kyrktornet i väster och koret i öster. Här är det tvärt om, och det av helt praktiska skäl. Det ansågs lämpligast att portalen i tornet vette ut åt gatan.

I februari 1925 ringdes de nya kyrkklockorna, gjutna hos M & E Olssons klockgjuteri i Ystad, in till första gudstjänsten, och söndag den 30 augusti samma år invigdes kyrkan av biskop Edvard Rodhe, assisterad av professor Aurelius från Lund, samt 16 präster från Västra Göinge kontrakt.

Altartavlan är från 1948, skapad av konstnären Pär Siegård och har motivet ”Jesus välsignar barnen”.

Altarkorset har tillverkats av C. U. Andersson från Malmö och består av ett antal olikfärgade glaskuber, tolv av dessa symboliserande apostlarna, fyra evangelisterna och den i centrum representerar Kristus, allt monterat på en sockel av ostämplat silver.

Konstnären Hugo Gehlin från Helsingborg har utfört glasmålningarna i koret. På södra sidan finns fyra gammaltestamentliga gestalter: Moses, Elia, David och Salomo. I det norra fönstret syns de fyra evangelisterna med sina symboler.

Ljusbäraren tagen i bruk första advent 1996 är formgiven och smidd av konstsmeden Jan-Anders Jacobsson i Hörlinge.

Nuvarande helmekaniska orgel med 17 stämmor fördelade på två manualer och ett pedalverk, är byggd av Anders Perssons Orgelbyggeri i Nyhamnsläge och invigdes första advent 1983.

När kyrkan renoverades tio år senare 1993 gjordes bland annat det gamla kapprummet om till toalett och skötrum, och för att skapa ett nytt kapprum tog man bort några av de bakre bänkarna. Den gamla knäfallsbarriären ersattes också med en halvcirkelformad altarring.

Kyrkans dopfunt i trä togs i bruk 2004, och är skapad av konsthantverkarna Gustav Nilsson och Lennart Nilsson i Matteröd.
Dopskålen av hamrad mässing är tillverkad och skänkt av ciselör H B Andersson. Ljuskronor och lampetter är tillverkade av Wilhelm Nilsson, och en sjuarmad mässingskandelaber är gjord av Carl Strandh. Alla tre hantverkarna var knutna till Konsthantverk i Tyringe.
Stacks Image 244909