Stacks Image 244882

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Tyringe kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Tyringe kyrka

Fotograferad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Tyringe pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1569, 13.5968

Stacks Image 244871