Stacks Image 289784

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Råbelöfs kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Råbelöfs kapell

Råbelöfs kapell som är byggt på 1200-talet, var en gång församlingskyrka för Råbelöfs församling, men när Råbelöfs och Fjälkestads församlingar gick samman 1835 byggdes kyrkan i Fjälkestad till och kyrkan i Råbelöf togs ur bruk, och såldes till Råbelöfs gods. Kyrkans valv avlägsnades och byggnaden förvandlades till sädesmagasin.

Efter närmare hundra år blev kapellet på 1920-talet restaurerad av godsägare Gilbert Kennedy och åter tagen i bruk för gudstjänster. 1956 reste dennes son, godsägare Douglas Kennedy en klockstapel, och medel till en klocka insamlades.

Strax ovanför kapellet finns en begravningsplats tillägnad ätten Kennedy.

Korfönstret pryddes 1958 med en målning av Bo Notini.

Interiört har kapellet kvar sin medeltida prägel.

Kapellet har kvar sin medeltida dopfunt, och man har också tagit fram intressanta fragment av kalkmålningar från 1400-talet, troligen skapade av den så kallade Vittskövlegruppen.  

Idag förvaltas kapellet av en stiftelse och är alltså inte församlingskapell, men några gånger om året firar Nosaby församling gudstjänst här.

Kapellet brukas ofta för bröllop.
Stacks Image 289820