Stacks Image 289784

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Råbelöfs kapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:

Webb: Nosaby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0820, 14.1889

Stacks Image 289803