Stacks Image 289784

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Råbelöfs kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Råbelöfs kapell

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Nosaby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0820, 14.1889

Stacks Image 289803